پاکت های مخصوص نوشیدنی با ماندگاری بالا

 

موارد استفاده: جهت بسته بندی محصولات لبنی و آبمیوه ها با قابلیت ماندگاری بالا در شرایط طبیعی

ابعاد: 63*165.2*94

موارد استفاده: جهت بسته بندی محصولات لبنی و آبمیوه ها با قابلیت ماندگاری بالا در شرایط طبیعی

ابعاد: 38*119.33*47

موارد استفاده: جهت بسته بندی محصولات لبنی و آبمیوه ها با قابلیت ماندگاری بالا در شرایط طبیعی

ابعاد: 41*84*62